Beyin Nasıl Çalışır?

Beyin Nasıl Çalışır? Beyin omurilik ve periferik sinirleri ve karmaşık olarak bilinen merkezi sinir sistemini bilgi işleme ve kontrol sistemini oluşturur . Beyin eşsiz bir organdır. Neredeyse her canlının beyni vardır. Beyini çok büyük bir bilgisayar gibi düşünelim. Bedenden, duyulardan aldığı işlemleri, verileri vücuda mesaj olarak aktarır. Beyin, zeka ve işitmeden de sorumludur. Beyin milyonlarca sinir hücresi içerir. Fakat makineleri beyin ile kıyaslayamayız. Beyin tamamen farklıdır bir makinenin yapabileceği işlemlerden kat kat fazlasıdır. İnsan beyni hepsinden farklıdır. Büyüklüğü ile değil bizlere hayal etme, algoritmik düşünme, hareket etme ve problem çözümleme gücü verir. Ayrıca bakınız : kaynak

Beyin Nasıl Çalışır?
Beyin Nasıl Çalışır?

Beynin Yapısı Nasıldır?

Beynin yapısı sağ ve sol loplar olmak üzere 2 yarım küreye benzetilir. İki hemisfer, korpus kallozum adı verilen kalın bir sinir lifleri demetiyle bağlanır. Her lop kendine özgü farklı işlevleri yerine getirir. Beyin 4 loblara ayrılmıştır. Bunlar;

 • Ön loblar düşünme, planlama, organize etme, problem çözme, kısa süreli hafıza ve hareketi kontrol eder.
 • Parietal loblar tat, sıcaklık ve dokunma gibi duyusal bilgileri yorumlar.
 • Oksipital loblar gözlerinizdeki görüntüleri işler ve bu bilgileri hafızada saklanan görüntülerle ilişkilendirir.
 • Zamansal loblar koku, tat ve ses duyularınızdan gelen bilgileri işler. Ayrıca bellek depolamada da rol oynarlar.

Beyincik, beyninizin geri kalanının altında ve arkasında buruşuk bir doku topudur. Hareketleri koordine etmek için gözler, kulaklar ve kaslardan gelen duyusal bilgileri birleştirmeye çalışır.

Beyin sapı beyni omuriliğe bağlar. Kalp hızı, kan basıncı ve nefes alma gibi yaşam için hayati önem taşıyan birçok işlevi kontrol eder. Bu alan uyku için de önemlidir.

Beyin Yapısı
Beynin Yapısı

Beynin Görevleri Nelerdir?

 • 5 Duyu organınızı yani (Görme, Duyma, Tatma, Koku Alma ve Dokunma) kontrol eder.
 • Fiziksel hareketlerinizi (Hareket Etme, Oturma, Koşma) yönetir.
 • Kan basıncını, kalp atış hareketlerini, vücut ısısını, solunumu, ruh halinize kadar kontrol eder.
 • “Ve sayısız bir çok görevi yerine getirir.”
 • Ayrıca bakınız : kaynak

Beyin Nasıl Beslenir?

Beyin Kan ile beslenir. Beyin, yeterli oksijen, glikoz ve diğer besin maddelerinin düzenli bir akışına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, özellikle iyi bir kan kaynağına sahiptir. Beynin her iki yanı üç arter yoluyla kan alır:

 • Önde, ön serebral arter, alnın arkasına ve tacın altına (başın üst kısmı) doku sağlar.
 • Orta serebral arter, beynin içinde bulunan yanlar ve alanlar için önemlidir. Ön ve orta serebral arter, boyunda büyük bir kan damarı olan iç karotid arterden ayrıldı.
 • Posterior serebral arter başın arkasını, beynin alt kısmını ve beyincik sağlar. Aynı zamanda boynun büyük arterleri olan vertebral arterlerden kan ile beslenir. Ayrıca bakınız : kaynak kaynak
Beyin Nasıl Beslenir
Beyin Nasıl Beslenir